Nieuwjaarstreffen WMK en Stichting Vrienden

Nieuwjaarstreffen WMK en Stichting Vrienden WMK 6 januari 2018
Op zaterdag 6 Jan. om 10.00 uur in de morgen waren een aantal leden en vrijwilligers in de Spil om de zaal in te richten voor de nieuwjaarsreceptie.
En zoals het spreekwoord luidt: Vele handen maken licht werk.
Om 12.00 uur was alles klaar voor ontvangst om 16.00 uur van de genodigden.
Om 15.30 uur ging de spil open en de eerste belangstellenden, bedienend personeel en accordeonist kwamen binnen.
Jammer dat er toch nogal wat afmeldingen waren, zoals leden beschermcomité, aantal leden van de Vrienden en van het koor.
Ieder heeft vaak eigen verplichtingen en moet een keuze maken.
Om 16.15 uur kwamen voorzitter Ton Feiter en vice-voorzitter Jan Scheres naar voren en wenste alle aanwezigen een Gelukkig en gezond 2018 toe.
Beiden brachten om de beurt de plannen voor komend jaar naar voren: nieuwe dirigent, optredens, ontspanning, volgens een opgesteld jaarprogramma door het nieuw gevormde bestuur.
Gevraagd werd niet achterom te kijken maar vooruit en dit door koor WMK en Stichting Vrienden
Samen kunnen we dit.
Vervolgens werd er afscheid genomen van Bèr Tobben door bestuur WMK, Stichting Vrienden bij monde van Carel Pacilly, Peter van Kasteren, Jan Peeters en de nieuwe voorzitster Stichting, Minke Driessen
De afscheidswoorden gingen gepaard met attenties en bloemen.
Dit alles met muzikale omlijsting van Bèr Donkers, die de hele middag muzikaal begeleidde wat goed in de smaak viel.
Hierna nam Bèr Tobben het woord en schonk daarbij aandacht aan: oprichting, belang, activiteiten, aanschaf goederen voor het koor, financiële ondersteuning WMK, viering lustra Stichting Vrienden, en de binding /belang met het WMK.
Hij dankte iedereen voor de samenwerking met de stichting speciaal Jan Peeters, penningmeester van de Stichting,
voor het vele werk en daarnaast ook zijn partner Annie voor de mogelijkheid en medewerking 20 jaar te kunnen werken voor de Stichting Vrienden.
Hij bood verder aan zijn opvolgster Minke Driesen bloemen aan en wenste haar veel succes met het leiden en besturen van de Stichting Vrienden
Velen van de aanwezigen ondersteunden dit door persoonlijke felicitatie.
Hierna nam Minke Driessen als nieuwe voorzitster Stichting Vrienden het woord en dankte het bestuur Stichting voor het vertrouwen dat ze heeft gekregen en hoopt haar bijdrage te leveren aan de samenwerking met WMK en Stichting Vrienden
Het officiële deel was afgelopen en ging verder met onderling gezellige gesprekken en contacten onder genot van muziek, een drankje en kaashapje dat heel goed verzorgd was door de kaashandel v.Dooren uit de Munt.
Om 18.30 uur werd aangekondigd dat men om 19.00 uur ging sluiten
Reden de zaal en bar alles moest opgeruimd worden, de volgende morgen om 9.00 uur moest de zaal
klaar zijn voor gebruik door de huurder zondagmorgenvroeg.
En zo als gebruikelijk vele handen maken licht werk , om 20.30 uur was alles klaar.
Dank aan ieder van de aanwezige leden met partner en speciaal aan diegenen die bijgedragen hebben aan het slagen van deze wederom vanouds gezellige bijeenkomst en start van het nieuwe jaar 2018
Bèr Tobben.

Foto impressie: zie www.weertermannenkoor.nl/fotos/nieuwjaarsreceptie2018/