Boekenwinkel Weerter Mannenkoor WEER OPEN VANAF 2 SEPTEMBER 2020

De boekenwinkel van het Weerter Mannenkoor was uit voorzorg voorlopig tot nader order gesloten vanwege het coronavirus.
woensdag 2 september a.s. , het zit nog steeds in de planning , gaat na bijna een half jaar de boekwinkel van het mannenkoor weer open.
Er is heel veel gebeld en gevraagd om in een vroeger moment open te gaan maar de ontwikkelingen rond het coronavirus lieten dit helaas niet toe.
We moeten dan wel een protocol handhaven en dat luidt als volgt:
Protocol : coronamaatregelen bezoek boekenwinkel Weerter Mannenkoor

Bij verkoudheid, hoesten of andere gezondheidsklachten helaas geen toegang tot boekenwinkel

Neem ingang deur rechts naast de boekenwinkel

Bij entree desinfecteer je handen

Draag verplicht plastic wegwerphandschoenen

Draag verplicht mondkapje ( tegen betaling beschikbaar)

Verplicht tot het nemen van een mandje per klant

Houd 1 ½ meter afstand van elkaar

Neem aanwijzingen van medewerkers boekenwinkel in acht
Maximaal 5 klanten in winkel

Voor het aanleveren van boeken en muziekdragers gelden strikte voorwaarden:

Alle aangeleverde boeken etc. moeten na ontvangst 2 maal 24 uur in quarantaine alvorens sortering kan plaatsvinden.

Boeken en lp ‘s , etc. worden uitsluitend ingenomen na telefonische afspraak.

De datum en tijdstip voor het inleveren van de van boeken wordt in dat telefoongesprek vastgelegd.
Inlevering kan uitsluitend geschieden op woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur of zaterdag van 15.00 uur tot 16.00 uur
Boeken en muziekdragers worden niet meer los geaccepteerd maar dienen in dozen te zijn verpakt.
Voor het maken van de afspraak voor inleveren van boeken etc. gelieve men te bellen:
Nr:06-42871590 of te mailen: : boekwinkelwmk@outlook.com
Als de telefoon niet wordt opgenomen wordt teruggebeld. Mail wordt beantwoord.