Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van het Weerter Mannenkoor is opgericht in het najaar van 1997 met als doel fondsen te werven ten behoeve van de Vereniging Weerter Mannenkoor. Tevens vormen de Vrienden een ontmoetingsplaats voor de liefhebbers van de mannenkoor muziek die het Weerter Mannenkoor financieel willen ondersteunen. Met hulp van de Vrienden kan het Weerter Mannenkoor de zangkunst een kwaliteitsimpuls geven en ook activiteiten organiseren met als doel zich zoveel én zo goed mogelijk te manifesteren!

Momenteel zijn ongeveer 140 personen en/of bedrijven lid van de hechte Vriendenclub. De Stichting organiseert in samenwerking met de Vereniging regelmatig activiteiten ten behoeve van de Vrienden. Dit varieert van een bezoek aan een operaproductie, wijn- en kaasproeverij of een bijzonder en exclusief optreden van het Weerter Mannenkoor.

Welke voordelen heeft het Lidmaatschap van de Stichting Vrienden van het Weerter Mannenkoor voor u?

  • U wordt op de hoogte gehouden van alle optredens van het koor.
  • U kunt voorintekenen voor concerten.
  • U ontvangt gratis 6 maal per jaar het “Bulletin”, hét informatieblad van het Weerter Mannenkoor.
  • U kunt deelnemen aan exclusieve activiteiten voor de Vrienden.
  • U kunt de (buitenlandse) concertreizen van het Weerter Mannenkoor meemaken tegen arrangementstarief.
Per inschrijving ontvangt u maximaal twee draagspelden die uw vriendschap illustreren.
Ook lid worden? Stuur een mail naar: h.tobben@hetnet.nl